Zajęcia online

Zapisz się na zajęcia online


Zapisz na się na zajęcia online:
Labo Odkrywcy (eksperymenty) interaktywnie w formie pokazowej. Przez 45 minut dzieci będą miały bieżący kontakt z prowadzą.
Labo Odkrywcy

Programowanie online. Przez 60 minut dzieci mają  kontakt z instruktorem w czasie rzeczywistym, który poprzez udostępnienie ekranu będzie mógł pomagać dzieciom w używanych aplikacjach.
Programowanie