EWA BARANIUK

Moje przygotowanie zawodowe i doświadczenie: Z edukacją związana jestem od 10 lat. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej (Uniwersytet Warszawski), prowadzę różnego rodzaju zajęcia edukacyjne i terapeutyczne oraz organizuję różne formy wypoczynku w wakacje. Prowadzę zajęcia Labo Odkrywcy.

Moje mocne strony w kontaktach z dziećmi: Dzieci mają w sobie niespożyte pokłady energii, nauczyłam się szybko i kreatywnie reagować na sytuacje i potrzeby moich podopiecznych. Staram się, aby zajęcia były atrakcyjne i pozwalały niepostrzeżenie się rozwijać podczas dobrej zabawy.

W kontaktach z dziećmi pracuje wciąż nad: Największym wyzwaniem w pracy z grupą jest indywidualizacja tej pracy- aby rozpoznać talent i dobrze go poprowadzić oraz być wsparciem dla dziecka, które potrzebuje więcej czasu na daną aktywność.

Co jest dla mnie najważniejsze w pracy: Stworzenie dobrej relacji z moimi podopiecznymi, w której będzie czas zarówno na rozwój, jak i na przeżywanie różnych emocji.

Moje pasje: Wielką radość sprawiają mi górskie wędrówki.