15

W lesie stoją trzy wysokie drzewa. Najniższe drzewo osiąga połowę wysokości najwyższego. Średnie drzewo jest o tyle wyższe od najniższego, o ile najwyższe drzewo jest większe od średniego! Oblicz, jaką wysokość ma każde z drzew, wiedząc, że łącznie liczą sobie 45 m.