ROBOTYKA LEGO/ PROGRAMOWANIE

ROBOTYKA DLA KLAS 0 – 1 (raz w tygodniu 60 minut)

Zajęcia z myślą o najmłodszych uczestnikach rozpoczynamy od pracy na technicznych zestawach edukacyjnych Lego® Maszyny Proste tak, by po kilku zajęciach móc sprawnie przejść na bardziej zaawansowane zestawy Lego® WeDo1. Zajęcia są efektem połączenia naszych autorskich pomysłów z doświadczeniem Lego®. Podczas zajęć dzieci poznają otaczający ich świat maszyn i urządzeń, przez co staje się on bardziej zrozumiały. Uczestnicy tego programu mają okazję nabyć nowe umiejętności i poznać podstawowe pojęcia z zakresu robotyki i automatyki, ale także matematyki i informatyki.

Praca na edukacyjnych zestawach Lego® Maszyny Proste oraz WeDo1.
Małe grupy do 10 osób.
Tworzenie maszyn i urządzeń według Naszych autorskich scenariuszy a także z oryginalnych instrukcji Lego®.
Nabywanie nowych umiejętności z zakresu robotyki, matematyki oraz informatyki.
Budowane konstrukcje są modelami rzeczywistości przez co otaczający dzieci świat staje się bardziej zrozumiały.

ROBOTYKA KLASY 2-3 (raz w tygodniu 60 minut)

Rozwinięcie kursu podstawowego. Program rozpoczynamy od pracy z edukacyjnymi zestawami Lego® WeDo1, przypominamy sobie pojęcia związane z działaniem maszyn prostych i przechodzimy do bardziej zaawansowanych rozwiązań. Pomóc ma w tym kolejny zestaw klocków edukacyjnych Lego® WeDo2. Program ten opiera się o rozwijanie samodzielnego myślenia i kształtowanie umiejętności do szybkiej analizy faktów oraz podejmowania działań korygujących własną pracę.

Praca na edukacyjnych zestawach Lego® WeDo1 oraz WeDo2
Małe grupy do 10 osób.
Wykorzystywanie Naszych autorskich instrukcji jak i oryginalnych Lego®
Nauka metodą projektów.
Rozwijanie myślenia kreatywnego.
Projektowanie rozwiązań rzeczywistych problemów.

MINDSTORMS KLASY 4+ (raz na dwa tygodnie 90 minut)

Tworzenie automatycznych budowli odpowiadających na stawiane im problemy. Odchodzimy w tym wypadku od podsuwania gotowych rozwiązań a otrzymujemy jedynie narzędzie do wykonywania określonych zadań. Zbiór czujników w połączeniu z inteligentną kostką Lego® pozwala na zbieranie danych i ich późniejszą analizę. Edukacyjne klocki Lego® Mindstorms nie są zabawką a narzędziem służącym zdobywaniu wiedzy z zakresu automatyki, robotyki oraz nauki o programowaniu.

Praca na edukacyjnych zestawach Lego® Mindstorms.
Małe grupy do 10 osób.
Tworzenie automatycznych modeli rzeczywistości.
Zbieranie i analiza danych.
Szukanie optymalnych rozwiązań stawianych problemów.
Nauka wyciągania logicznych wniosków i planowania działań własnych.

Dokładny plan zajęć Robotyki dostosowywany jest do każdej placówki indywidualnie względem ilości i wieku dzieci.

PROGRAMOWANIE

Wstęp do programowania dla uczniów 1-3 klas
Podczas kursu dzieci nauczą się tworzyć własne gry w języku Scratch. Jest to najlepsze narzędzie do nauczania dzieci podstaw programowania. Scratch umożliwia proste tworzenie interaktywnych animacji oraz gier. 2D Od drugiego semestru wprowadzane są inne języki i platformy takie jak m.in.: KODU (tworzenie gier 3D). Uczniowie nauczą się też korzystać z oprogramowania Kodu Game Lab firmy Microsoft. Razem z Kodu uczymy dzieci ciągów przyczynowo skutkowych: „Jeżeli-To” na podstawie listy kafelków, jakie są dostępne dla uczniów. Ten paradygmat zapewnia szeroki zakres możliwości i angażuje dzieci do logicznego myślenia, aby każda linia mogła wykonać pożądane zadanie.

Wprowadzenie do Pythona dla uczniów 4-6 klasy
Uczestnicy rozpoczną swoją przygodę z programowaniem w Pythonie: poznają zasad programowania i najważniejsze elementy języka Python. Wprowadzone zostaną pojęcia pętli, warunków, funkcji i zmiennych. Podczas tego kursu uczniowie przekonają się, że Python jest językiem rozwojowym, chętnie stosowanym i wykorzystywanym w niezliczonych aplikacjach. Do nauki Pythona powstała specjalna polska aplikacja, która umożliwia edukację programistyczną osobie w każdym wieku. To najprostsze narzędzie do nauki programowania blokowego oraz tekstowego w Pythonie.