AGATA BORYŁO

Moje przygotowanie zawodowe i doświadczenie: Ukończyłam studia licencjackie w Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna o specjalności tyflopedagogika. Posiadam uprawnienia wychowawcy kolonijnego, ukończony kurs pierwszej pomocy oraz jestem trenerką orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących. Prowadzę zajęcia Labo Odkrywcy.

Moje mocne strony w kontaktach z dziećmi: Potrafię pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dostosowując sposób prowadzenia zajęć tak, aby dla każdego uczestnika był interesujący, atrakcyjny i zrozumiały. Cechuje mnie cierpliwość, wyrozumiałość oraz empatia.

W kontaktach z dziećmi pracuje wciąż nad: Doskonaleniem sposobów przekazywania wiedzy, skutecznym nakierowywaniu uczniów na dyskusje związane z tematem danych zajęć oraz rozwijaniu ich zainteresowań.

Co jest dla mnie najważniejsze w pracy: Istotnym aspektem jest dla mnie traktowanie każdego ucznia jako wyjątkowej jednostki i docenianie jego chęci oraz umiejętności podczas prowadzonych zajęć. Najważniejsze jest dla mnie praktyczne podejście do przekazywanej wiedzy, dlatego  wiedzę teoretyczną popieram ciekawymi doświadczeniami, pozwalającymi dużo lepiej przyswoić uczniom nowo poznany materiał dydaktyczny.

Moje pasje: Praca manualna daje mi dużo satysfakcji- bardzo lubię malować farbami akrylowymi, samodzielnie tworzyć pomoce dydaktyczne oraz sensoryczne, lepić z gliny i nadawać rzeczom nowe życie. Bliskie mi są idee DIY oraz ruch Zero waste. Uwielbiam taniec nowoczesny oraz muzykę. Interesuję się również kryminologią, którą obecnie studiuję na Uniwersytecie Warszawskim.