EWA WOJTASIK

Moje przygotowanie zawodowe i doświadczenie: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – pedagogika – specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączająca. Akademia Pedagogiki Specjalnej – terapia pedagogiczna. Instruktor ZHP, wieloletnia drużynowa Gromady Zuchowej. Prowadzę zajęcia Labo odkrywcy. Jestem również animatorem czasu wolnego dla dzieci. 

Moje mocne strony w kontaktach z dziećmi: pomysłowość, elastyczność i empatia, indywidualne podejście do dziecka.

W kontaktach z dziećmi pracuje wciąż nad: tym aby każde dziecko wyciągnęło z zajęć coś dla siebie.

Co jest dla mnie najważniejsze w pracy: W mojej pracy dążę do tego, aby przekazywać dzieciom nowe treści w sposób praktyczny. Nauka przez doświadczanie oraz zabawę daje dziecku największy rozwój.

Moje pasje: uwielbiam kino i teatr.