KAROLINA GIL

Moje przygotowanie zawodowe i doświadczenie: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – kierunek pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i resocjalizacyjna; Akademia Pedagogika Specjalnej – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Prowadzę zajęcia Labo Odkrywcy dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Moje mocne strony w kontaktach z dziećmi: cierpliwość, tolerancja, wrażliwość i otwartość.

W kontaktach z dziećmi pracuję wciąż nad: tym, aby przyjąć rolę obserwatora podczas zajęć oraz poprzez odpowiednie metody pracy zaangażować wszystkich uczestników tak, aby z przyjemnością odkrywali i rozumieli otaczający świat.

Co jest dla mnie najważniejsze w pracy: dzieci i radość płynąca ze wspólnego poznawania, działania i przeżywania. Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości i ich wspieranie.

Moje pasje: powieść kryminalna i sensacyjna, decoupage.