MAGDALENA BOŁDIN

Moje przygotowanie zawodowe i doświadczenie: Kolegium Nauczycielskie – specjalność pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej- kierunek resocjalizacja. Prowadze zajęcia Labo Odkrywcy i Lego Robotyka. Jestem również trenerem dramy i efektywnej nauki. Z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym pracuję od 12 lat.

Moje mocne strony w kontaktach z dziećmi: kreatywność, empatia i konsekwencja.

W kontaktach z dziećmi pracuje wciąż nad: tym, by przez cały czas zajęć każde dziecko było w nie zaangażowane emocjonalnie.

Co jest dla mnie najważniejsze w pracy: kieruję się słowami Janusza Korczaka -„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”.

Moje pasje: uwielbiam podróże i dobrą książkę.